مهر ۱, ۱۳۸۳

ولایت فقیه و قانون اساسی

بعنوان سئوال اول در خصوص ظرفیتهای قانون اساسی برای پیاده کردن دموکراسی و مردم سالاری صحبت بفرمائید ، سئوالی اساسی که امروزه در محافل سیاسی