آذر ۱۵, ۱۳۸۴

دهقانی‌نیا: نقد آراء کدیور در باره ولایت فقیه

آقای کدیور در مقاله‌های متعددی با عنوان “حکومت انتصابی ” که از شماره دوم محله آفتاب به بعد به چاپ رسیده با نظریه ولایت فقیه، انتصابی بودن ولی فقیه و دیگر ارکان این نظریه مخالفت کرده‌اند. اما در بررسی خود، ازروشهای متعددی بهره جسته که عموم آنها مبتلا به کاستیهای فراوانی است.