اسفند ۱۷, ۱۳۸۴

تشیع حسینی

تبريز نيوز: “دكترمحسن كديور”، پژوهشگر و رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ، همزمان با ايام عاشورا زير عنوان “تشيع حسيني” در دفتر جبهه مشاركت