خرداد ۳, ۱۳۸۵

شرمنده از قرمه‌سبزي ليبراليسم

۳ خرداد ۱۳۸۵ اکبر گنجي ديروز در مراسمي که تحت عنوان “دوم خرداد، بدون دولت خاتمي” و با شعار “حركت اصلاحي يا اصلاح حركت” برگزار