مرداد ۲۷, ۱۳۸۵

گزارش سمینار دین و مدرنیته

سمینار دین و مدرنیته تهران- خبرگزاري كار ايران مسلمان در داد و ستد اسلام و مدرنيته هم از مدرنيته مطلب مي‌گيرد و هم به آن