خرداد ۳۱, ۱۳۸۶

اسلام و حقوق بشر

متن زير مشروح سخنراني [ویرایش نشده ]دکتر محسن کديور است که در مورخه ششم ارديبهشت ماه در منزل عبدالله نوري ايراد کرده است… روزنامه اعتماد،