اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۷

مقاله

نصر و روشنفکری دینی

۱. در ابتدای سخن، به پنج دليل، به پروفسور سيّد حسين نصر اداي احترام مي‌كنم: اول: به اين سبب كه نصر مسلماني پاك‌نهاد، متعبد و