خرداد ۱۹, ۱۳۹۰

احکام زن در قرآن، مقتضای عدالت، سنگسار و تنبیه بدنی زن از سوی شوهرش

نبیه زن در کتاب حق الناس (ص ۳۰۶ تا ۳۰۸) توضیح داده شده است. این تنبیه شرائط بسیاری دارد اولا هیچ اثری بر پوست بدن زن نباید بگذارد. ثانیا چنین مجازاتی حکم قضائی از جانب قاضی لازم دارد، نهایتا همسر عامل اجرائی حکم قاضی است، ثالثا اگر مفاد آیه تنبیه مستقیم بدنی زن باشد، حکم از احکام منسوخ محسوب می شود.

قرآن، بردگی و سنگسار

حکم سنگسار فاقد مستند قرآنی است و از احکام موقت مستند به سنت است. آنچنانکه مکررا متذکر شده ام این حکم به نظر من منسوخ است.

احکام امضائی و سیره عقلا

احکام امضائی احکامی هستند که فی الجمله در شرایع پیشین یا عرف زمان تشریع سابقه داشته اند و شارع آنها را عینا یا با تغییراتی امضا و تصویب کرده است. امکان موقت بودن احکام امضائی بسیار بیشتر از احکام تاسیسی است.