تیر ۱۰, ۱۳۹۰

اطلاعیه

اخیرا صفحه ای جعلی در سایت اجتماعی کلوب به نام دکتر محسن کدیور ایجاد شده است. بدین وسیله اعلام می شود که آن صفحه هیچ