اردیبهشت ۳, ۱۴۰۲

سخنرانی

کجا اشتباه کرده بودیم؟

پنج اشتباه تاریخی و فاحش ما در جمهوری اسلامی: اول. روحانیون بلکه فقها سیاستمداران خوبی نیستند. دوم. ولایت سیاسی فقیه در کلیه انواع آن فاقد اعتبار شرعی است. سوم. حکومت دینی برای تامین دنیای مردم ناموفق و مضر به حال دین است. چهارم. به جای سیاست اسلامی و اسلام سیاسی باید از جدایی نهاد دین از دولت دفاع کرد. پنجم. به کار گیری فقه و شریعت خارج از مناسک اشکال اساسی دارد. جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. هیچ نظامی در دراز مدت نمی‌تواند در مقابل اراده اکثریت قاطع مردم بایستد.