تفسیر آیات

قرآن و احسن القول

پرسش: در آیه ای از سوره ی زمر داریم: الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدا هم الله تا آخر سوال اول: چرا نفرمود : یستمعون الاقوال و مفرد آمد؟ دوم: در جای دیگر خداوند احسن القول را معرفی کرده : آیه ۳۳ فصلت آیا این معرفی احسن معرفی نیست که ما را از سمع بازدارد؟ آیا تعیین مصداق است یا نوعی شاخص است ؟ یعنی شاخص شنیدن ما دعا الی الله باشد ؟   پاسخ: قول اسم جنس است. برای انتخاب احسن باید حسنی وجود داشته باشد تا…
HMouK
۱۳۹۲/۱۱/۲۶