شبه مناسک

روابط دختر و پسر

پاسخ به پرسشهای دکتر حسن محدثی جامعه شناس: «ازدواج موقت» با اصلاحاتی می تواند راه چاره ارضای غریزه جنسی باشد. مرد متأهل مجاز به ازدواج موقت نیست. در ازدواج موقت و دائم مهریه لازم و رکن عقد نیست، بلکه مستحب است. ازدواج دائم و موقت نباید پنهانی صورت گیرد و اطلاع خانواده دختر و پسر لازم است. خلوت کردن دختر و پسر یعنی روابط به شکل پنهانی حرام است. داشتن دوست دختر و پسر مجاز است اما اگر بخواهند خلوت کنند شرعا منوط به عقد ازدواج دائم یا موقت است.
HMouK
۱۳۹۸/۱۱/۰۲
ازدواج موقت

ازدواج موقت بدون اطلاع پدر دختر؟

پرسش: پدر دختری در ازدواج موقت برای محرم شدن عروس و داماد تا قبل از عقد دائم اراده در عدم استمتاع و التذاذ جسمانی عروس و داماد از یکدیگر دارد. لکن طرفین عقد (دختر و پسر) چنین مسئله ای را ملحوظ نمی دارند.  آیا در چنین فرضی مراد و اراده ی پدر دختر داخل در عقد می شود و یا اراده وی محدود به إذن بوده و طرفین می توانند به اراده خویش عمل نمایند؟   پاسخ: الف. در صحت ازدواج دختر بالغ رشیده (با سن بالای ۱۸ سال) اذن…
HMouK
۱۳۹۲/۱۰/۲۰
حقوق زنانازدواج موقت

حرمت و بطلان ازدواج موقت زن متأهل

پرسش: آیا زن بخاطر اضطرار (ضعف جنسی همسر، عدم رفع نیاز جنسی زن، با وجود چند بچه به لحاظ اجتماعی طلاق بر مشکلات می افزاید) می تواند با اجازه شوهرش صیغه‌ی مرد دیگری شود؟ چطور مرد بدون هیچ مشکلی می تواند چند همسر اختیار کند، ولی زن با وضعیت مذکور نمی تواند؟ پاسخ: الف. ازدواج موقت و دائم زن متأهل باطل، حرام و گناه است، مطلقا. اذن شوهر و اضطرار فرضی هیچ تغییری در حرمت و بطلان و معصیت مزبور ایجاد نمی کند. ب. مرد متأهل نیز جز در موارد…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
جنس مخالفازدواج موقت

راه مشروع معاشقه

پرسش: چه راهی هست برای اینکه یک پسر و دختر باکره که هر دو بالای سی سال سن دارند برای با هم زندگی کردن زیر یک سقف در مدت یک هفته و داشتن  نزدیکی هایی شامل بوسیدن و در آغوش گرفتن هم و خلاصه با هم بودن بدون کوچکترین رابطه جنسی تا به گناه نیفتند. ضمنا آنها اصلا نمی خواهند خانواده شان از این نزدیکی مطلع شوند. پاسخ: در فرض سوال هیچ راه مشروعی جز «ازدواج موقت» وجود ندارد. اطلاع والدین هم لازم است. قرآن کریم (نساء ۲۵ و مائده…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
طلاقازدواج موقت

بطلان ازدواج موقت در زمان عده

پرسش: با زنی غیرمسلمان که با شوهرش متارکه و تقاضای طلاق کرده و منتظر حکم دادگاه برای جدایی بوده بدون اطلاع از حکم شرعی ازدواج موقت و همبستر شدم. اکنون دادگاه حکم طلاق وی را صادر کرده است. آیا به دلیل مجامعت جاهلانه در زمان عده این زن بر من حرام ابدی است و حق ازدواج با وی را ندارم؟  توضیح اینکه متاهلم اما به دلیل اختلاف جدا از همسرم زندگی می کنم.   پاسخ: الف. ازدواج (اعم از دائم و موقت) با زنی که هنوز طلاق نگرفته است و…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
ازدواج موقت

ازدواج موقت و مصلحت جهان معاصر

پرسش: ادله‌ی لزوم اطلاع والدین از نخستین ازدواج فرزندانشان به نظر شخص بنده مطرح نمودن مسئله ازدواج موقت در چنين زماني به مصلحت اسلام نيست. در دنيايي كه چه از طريق دشمنان هدفدار داخلي و چه دشمنان هم دست خارجي شان شبانه روز در بوق و كرنا مي دمند كه پيامبر اسلام مشكل جنسي داشت … خيلي خيلي خطرناك مي نمايد كه در چنين وضعيتي قبل از اينكه به شناساندن چهره واقعي اسلام محمدي به مطرح نمودن بحث ازدواج موقت يا تعدد زوجات پرداخته شود . راه حل مشكل جنسي…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۶
ازدواج موقت

ادله‌ی لزوم اطلاع والدین از نخستین ازدواج فرزندانشان

دلیل اول: تساوی حقوق زن و مرد، شامل حقوق مساوی مادر و پدر در امر ازدواج فرزندانشان و حقوق مساوی دختر و پسر در امر ازدواج خودشان؛ دلیل دوم: ارتباط پنهانی و غیر متعارف دختر و پسر مایه‌ی فساد و امری ناپسند است. متخذات اخدان (۲۵ نساء) و متخذی اخدان (۵ مائده) نهی از روابط پنهانی دختر و پسر یا زن و مرد بدور از چشم خانواده و در محیطهای خصوصی و دربسته است. با اطلاع حداقل یکی از والدین هر یک از دختر و پسر مفسده‌ی فوق رفع می…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۵
ازدواج موقت

تفاوت ازدواج موقت و دائم در مهریه

پرسش: اگر طرفِ قراردادِ عقدِ مُتعه تقاضایِ مهریه نکند، تکلیفِ مرد چیست؟   پاسخ: مهریه یکی از ارکان ازدواج موقت است. اولا عدم ذکر مهریه در زمان عقد موقت (متعه) باعث بطلان آن می شود. ثانیا پرداخت مهریه از سوی مرد به زن در زمان عقد لازم است. ازدواج موقت در این دو ناحیه با ازدواج دائم فرق می کند، چرا که در ازدواج دائم عدم تعیین مهریه به بطلان عقد نمی انجامد بلکه مهرالمثل بر ذمه‌ی مرد قرار می گیرد. در ناحیه دوم نیز پرداخت مهریه در عقد دائم…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
احادیثازدواج موقت

بررسی احادیث تحریم ازدواج موقت

می خواستم نظرتان را در مورد حدیث «حرم رسول الله صلی الله علیه و آله لحوم الحمر الاهلیه  ونکاح المتعة» بفرمایید؟ این حدیث در معتبرترین کتب اربعه از جمله کافی کلینی و استبصار و تهذیب الاحکام شیخ طوسی وکتب غیر اربعه وسائل الشیعه حر عاملی وارد شده؟ و جنابعالی به کدام جمله در آیه ۲۴ سوره نسا برای ازدواج موقت استناد می کنید؟ و دلیل مستند وصحیح برای نهی خلیفه دوم از این کار را می خواهم؟ پاسخ: الف. حدیث «عن علی بن ابی طالب: حرم رسول الله صلى الله عليه…
HMouK
۱۳۹۲/۰۵/۰۲
ازدواج موقت

حدود ازدواج موقت بدون اطلاع والدین

در ازدواج موقت مادونِ روابط جنسی دختر و پسر رشید (در زمان ما بالاتر از ۱۸ سال) اطلاع والدین لازم نیست. مراد از روابط جنسی مجامعت و مقدمات آن از قبیل لمس، بوسه و در آغوش گرفتن است. مادونِ روابط جنسی یعنی معاشرت، گفت و گو و نگاه همسرانه.
HMouK
۱۳۹۲/۰۲/۲۸
ازدواج موقت

عدم جواز ازدواج موقت با زنان روسپی

رکنِ ازدواجِ مشروع «اراده‌ی ازدواج» است. رضایت زن برای ازدواج کافی نیست، برای ازدواج اعم از دائم و موقت ابراز آن در قالب صیغه‌ی ازدواج لازم است. در ازدواج اعم از دائم و موقت در نظر گرفتن نجابت زن لازم است. ازدواج موقت با زنان روسپی - بویژه اگر بنای ادامه‌ی گناه داشته باشند - یقینا مجاز نیست. در صورتی که مرد بداند که زن در ارتباط سابق جنسی خود - به حلال یا حرام - عدّه نگاه نداشته است، ازدواج (چه دائم و چه موقت) با وی در زمانی…
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۲۳
ازدواج موقت

مستندات ازدواج موقت و مخالفان آن

منع اسلام از ازدواج موقت صحت ندارد، خدا و رسولش چنین نکرده اند. خلیفه دوم جناب عمر بن خطاب متعه راکه تا زمان وی جایز بود آن هم نه با استناد به آیه ای از قرآن یا حدیثی از پیامبر بلکه با اجتهاد شخصی حرام اعلام کرد. اگر کسی از این حداقل مالی برخوردار نیست تا دائما یا موقتا ازدواج کند، باید عفت بورزد و صبر پیشه کند. مستند قرآنی ازدواج موقت (متعه) آیه ي ۲۴ سوره‌ی نساء و روایات متواتر از رسول خدا (ص) منقول از شیعه و سنی…
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۲۳
ازدواج موقت

تفاوت ازدواج موقت با هرزگی

ازدواج موقت امری مشروع مستند به قرآن، سنت پیامبر و سیره ائمه است.فرزند چنین ازدواجی هیچ تفاوتی با ازدواج دائم ندارد. زن بعد از پایان مدت ازدواج موقت باید عده نگاه دارد و تا انتهای عده حق ازدواج دائم یا موقت با مرد دیگر ندارد. البته سوء استفاده از امر مشروعی از جمله ازدواج موقت ممکن است و می باید با تمهیدات قانونی چنین سوء استفاده هایی را به حداقل ممکن رسانید.
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۱۹
ازدواج موقت

ازدواج موقت در دنیای جدید

ازدواج موقت در اکثر احکام با ازدواج دائم یکسان است، یعنی قصد ازدواج، رضایت طرفین، اجرای صیغه عقد، ذکر مدت و مهریه مشخص لازم است، در پایان مدت با رضایت طرفین تمدید مدت ممکن است و و پس از پایان مدت نیازی به طلاق ندارد. اطلاع والدین زوجین را در نخستین ازدواج لازم می دانم، هرچند اذن آنها لازم نیست، ثبت ازدواج را توصیه می کنم تا برای فرزند احتمالی مشکلی پیش نیاید. شاهد در عقد ازدواج اعم از دائم و موقت مستحب است. ازدواج موقت مردان متأهل را جز…
HMouK
۱۳۹۱/۱۱/۲۳