تاریخ ائمه

تاریخ تولد و وفات ائمه مسئله‌ی اعتقادی نیست

پرسش اول: شما چه سندهایی دارید که امام زمان همان م ح م د بن حسن عسگری است ؟ چرا در کتاب منتهی الآمال در مورد زادروز ایشان این طور بیان کرده است: ایشان متولد هشتم یا پانزدهم سال 255 یا 256 یا 258 هجری است؟ کدام تاریخ معتبر است؟   پاسخ: درباره امام غائب می توانید به دو کتاب زیر با دو دیدگاه متفاوت مراجعه فرمائید: موعود ادیان، آیت الله منتظری مکتب در فرایند تکامل، دکتر سید حسین مدرسی کتاب منتهی الآمال شیخ عباس قمی کتابی عمومی است. تاریخ…
HMouK
۱۳۹۲/۰۳/۱۲