تاریخ تولد و وفات ائمه مسئله‌ی اعتقادی نیست

پرسش اول: شما چه سندهایی دارید که امام زمان همان م ح م د بن حسن عسگری است ؟ چرا در کتاب منتهی الآمال در مورد زادروز ایشان این طور بیان کرده است: ایشان متولد هشتم یا پانزدهم سال ۲۵۵ یا ۲۵۶ یا ۲۵۸ هجری است؟ کدام تاریخ معتبر است؟

 
پاسخ:

درباره امام غائب می توانید به دو کتاب زیر با دو دیدگاه متفاوت مراجعه فرمائید:
موعود ادیان، آیت الله منتظری
مکتب در فرایند تکامل، دکتر سید حسین مدرسی
کتاب منتهی الآمال شیخ عباس قمی کتابی عمومی است. تاریخ تولد یا وفات ائمه وقایعی تاریخی هستند و جزء اصول یا فروع اعتقادی نیستند.

 
پرسش دوم: چر امام موسی کاظم ۳۷ فرزند (طبق گفته ی شیخ مفید که در کتاب منتهی الآمال معتبر ترین نقل قول در این رابطه دانسته شده است) دارد؟ چه دلیلی دارید که این کار هوس بازی نیست؟

 

 

پاسخ:

بر فرض صحت اولا این زندگی خصوصی ایشان است و توصیه به تاسی نمی شود. ثانیا این امر را باید با معاصران ایشان مقایسه کرد. حتی در زمان ما در برخی استانهای جنوبی کشور هم این تعداد غیرمتعارف نیست. ضمنا تعداد فرزندان با هوسبازی ملازم نیست.

 
پرسش سوم: چه دلیلی وجود دارد که امام رضا شهید شده اند؟

پاسخ:

نحوه‌ی درگذشت ائمه جز اصول یا فروع اعتقادی نیست. در این زمینه باید به منابع تاریخی مراجعه کرد. آنچه یقینی است شهادت امام علی (ع) و امام حسین (ع) است.

 
پرسش چهارم: در مورد قمه زنی ماجرای چوب محمل و خانم زینب  را مطرح می کنند. استدلال شما چیست؟

 

 

پاسخ: انتساب مسئله به زینب بنت علی(ع) فاقد مستند معتبر است  و در هر صورت قمه زنی شرعا حرام است به دلیل ضرر و وهن اسلام. عرض ارادت به سالار شهیدان از طرق حلال و مجاز از افضل قربات الهی است.