اصول فقه

انتظارات از اصول فقه

۱. ایا می توان گفت اصول فقه نقطه عطف و مرکزی علوم انسانی است (یعنی هر چه که متضمن سعادت و کمال انسانی شود) هست؟ در نتیجه اصول فقه علمی همیشه در حال تغییر و تحول چرا که مبانی واصول ان از علوم دیگر نشات می گیرد؟ پاسخ: اصول فقه مقدمه‌ی علوم متن محور است، اما علوم انسانی و اجتماعی از جنس دیگری هستند و به اصول فقه توقف ندارند. اثبات ابتناء اصول فقه بر همه‌ی علوم انسانی کار ساده ای نیست. من به ترابط و داد و ستد متقابل…
HMouK
۱۳۹۲/۰۵/۰۲