حجاریان

بخش چهارم. تسلیت‌ها و تبریک‌ها

تسلیت به حجاریان به مناسبت درگذشت پدر و برادر

اینجانب نخستین بار در بیمارستان سینا بر بالین تن زخم خورده شما در نخستین ساعات نوروز ۱۳۷۹ زمانی که یک ملت برای سلامتی و به هوش آمدن شما دست به دعا برداشته بود، با آن مرحوم آشنا شدم