تسلیت به حجاریان به مناسبت درگذشت پدر و برادر

 

 

 

 

 

انا لله و انا الیه راجعون
برادر گرامی جناب آقای دکتر سعید حجاریان
درگذشت پدر گرامی تان را به شما، مادر، برادران و دیگر بازماندگان معزّز تسلیت عرض می کنم. اینجانب نخستین بار در بیمارستان سینا بر بالین تن زخم خورده شما در نخستین ساعات نوروز ۱۳۷۹ زمانی که یک ملت برای سلامتی و به هوش آمدن شما دست به دعا برداشته بود، با آن مرحوم آشنا شدم و ایشان را مؤمنی متشرع، شیفته مکتب اهل بیت و اهل صبر و رضا یافتم. خداوند آن تازه گذشته را مشمول رحمت و مغفرت و رضوان خود قرار دهد و با اولیاء طاهرین محشور گرداند و به بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید.
محسن کدیور
۲۹ تیر ۱۳۹۰

***


انا لله و انا الیه راجعون
برادر گرامی جناب آقای دکتر سعید حجاریان
درگذشت برادرعزیزتان مرحوم سعد حجاریان کاشانی رئیس دبیرستان انرژی اتمی را خدمت شما و دیگر برادران عزیز و بازماندگان آن فقید سعید تسلیت عرض می کنم. برای آن تازه درگشته که از فرهنگیان خدوم تهران بود رحمت و رضوان و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.
محسن کدیور

۱۲ خرداد ۱۳۹۲