ممیزات جنبش سبز

جرس: امروز جرس دو سال پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته و همچون جنبش سبز مردم ایران استوار و پابرجا باقی مانده تا صدای مظلومیت آنان باشد. جرس مفتخر است که توانسته اعتماد عمومی در داشتن رسانه ای مستقل و متکی بر کمکهای مردمی را به اثبات برساند و چشم یاری به همراهی همیشگی مردم دارد.

همزمان با دومین سالگرد جرس و بدنبال فراخوان از خوانندگان، کاربران این رسانه سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال کردند. پرسشها صریح بود و بی پرده و انتقادات تند و گزنده. همچون مادری که به فرزند خود نهیب می زند، خوانندگان کاستی هایمان را در برابر دیدگانمان نشاندند و با همه تندی که در کلام داشتند، مهر و دلسوزی و نصایح شان را برای داشتن رسانه ای “نمونه” برایمان آشکار کردند.

جرس ضمن سپاس بیکران از خوانندگان که این رسانه را مورد تقدیر قرار داده و با ارایه نظرات خود ما را در هر چه پربارتر کردن آن یاری می رساند، اعلام می کند که پیشنهادات و انتقادات شما در شورای سیاستگذاری و سردبیری بررسی و در صورت امکان اعمال می شود.

در خصوص پرسشهای رسیده به جرس برخی از این پرسشها مربوط به مسایل اندیشه ای بود که در فرصت مناسب به آنها پاسخ داده خواهد شد.

بخشی از سئوالات که در مورد عملکرد دو ساله جرس بود تنظیم و در اختیار شورای سیاستگذاری قرار گرفت. آنچه در پی می خوانید پاسخ های آقای دکتر محسن کدیور، عضو این شورا به پرسش ها و انتقادهای خوانندگان عزیز و مخاطبان ارجمند جرس است.

جرس بیش از آنچه رسانه باشد، مروج و مبلغ یک خط فکر سیاسی و اعتقادی است. برای اینکه بتوانید تبدیل به رسانه شوید چه برنامه هایی دارید؟

رسانه فاقد فکر سیاسی و اعتقادی وجود خارجی ندارد. مهم این است که رسانه نقد پذیر و منصف و صادق در بیان مواضع و نظریات شفاف خود باشد. جرس از بدو تأسیس منظر فکری و سیاسی خود را اعلام کرده و کوشیده است با رعایت اساس نامه خود رسانه ای حرفه ای و مورد اعتماد خوانندگان باشد. بیشک همانند هر کار بشری در این زمینه کاستی هایی هم داشته، اما کوشیده است بتدریج از نقایص خود بکاهد و بر قوتهای خود بیفزاید.

میزان اقبال هموطنان در داخل و خارج، استناد دیگر رسانه ها به تولیدات جرس و حساسیت ویژه زمامداران ایران و رسانه هایشان به اخبار و تحلیلهای آن، موازینی برای ارزیابی کارکرد این رسانه است. شورای سیاست گذاری جرس ارزیابی محتوائی جرس را بطور مداوم در دستور کار خود دارد و انتقادات و پیشنهادات خوانندگان را یاور دست اندرکاران و تحریریه برای ارتقای این رسانه می داند.

جرس از درج برخی از موضوعات و مطالب خودداری می کند و نسبت به گروهها و جریانات سیاسی درگیر در جنبش سبز، نگاه فراگیری ندارد و بنظر می رسد بخاطر اختلاف نظر و عقیده بنوعی مطالب آنها در این رسانه جای ندارد. چرا؟
هر رسانه ای ناگزیر از گزینش است ، با اینحال جرس در انعکاس اخبار جنبش سبز، گزارشها و مصاحبه ها کوشیده است فراگیر باشد. بر اساس مصوبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ شورای سیاست گذاری جرس “ملاک و ضابطه اصلي انتخاب خبر در جرس، علاوه بر صحت و دقت و سرعت، اصل عدالت و انصاف و یکسان نگریستن به به همه مظلومان بدون توجه به دين و عقیده و حزب آنهاست”. “جرس دفاع از حقوق شهروندی کلیه ایرانیان را – بدون لحاظ باور دینی، موضع سیاسی و برحق بودن – وظیفه خود می داند و در انعکاس ظلم به هر کس و دفاع از عدالت و انصاف، مطلقا ملاحظه ای نمی شناسد. هر آنچه ارزش خبری داشته باشد در جرس قابل درج است.” (مصوبه مورخ ۶ خرداد ۱۳۸۹ شورای سیاست گذاری جرس).

در زمینه یادداشتها، این نویسندگان هستند که مطالب خود را برای جرس ارسال می کنند و یادداشتهای ارسالی هم علی الاغلب منتشر شده اند. عدم انتشار درصد بسیار اندکی از مطالب، به دلائل حرفه ای اعلام شده در لینک “تماس با ما” بوده است، از قبیل: مطالب حاوی توهین به افراد و گروهها، اشاعه خشونت و تروریسم، نقض تمامیت ارضی و استقلال ایران، نقض موازین اخلاق عمومی و امنیت ملی ایران، سرقت ادبی.

دامنه فراگیری جرس محدود به دینداران یا معتقدان به اجرای بی تنازل قانون اساسی نیست، بلکه کل جنبش سبز را با همه تکثرش اعم از مذهبی و غیرمذهبی در بر می گیرد. ناگفته نماند جنبش سبز از منظر اساسنامه جرس و نیز منشور جنبش سبز (ویرایش دوم، به امضای میرحسین موسوی و مهدی کروبی) همه ایرانیانی را که با رعایت استقلال ایران و نفی خشونت و تروریسم با استبداد دینی مبارزه می کنند شامل می شود. البته برخی ترجیح می دهند رسانه های دیگر را برای انتشار یادداشتهای خود انتخاب کنند. به هر حال تنوع رسانه ای امری مفید و مطلوب است و مطلب هیچکس به دلیل تفاوت نظر و عقیده با رعایت نکات فوق در جرس حذف نمی شود.

اگر مراد پرسشگر از “فراگیری”، شمول همه مخالفان جمهوری اسلامی (اعم از افراد و جریانهائی که : ۱- تغییر در ایران را با اتکاء به سرمایه و نیروی خارجی دنبال می کنند، ۲- در مبارزه با جمهوری اسلامی با صدام حسین عراقی هم پیمان شده و خشونت و تروریسم را پیشه کرده بودند، ۳- بازگشت به رژیم سلطنتی را دنبال می کنند، ۴ـ مبارزه با رژیم را به استهزاء و ستیز علیه باورهای دینی مردم تبدیل کرده اند) ، با صراحت می گوئیم که ما اگر چه از حقوق شهروندی همین افراد هم، اگر مورد ظلم واقع شوند دفاع می کنیم، اما تکثر جنبش سبز از منظر ما، بلکه از منظر منشور جنبش سبز (ویرایش دوم، با امضای موسوی و کروبی) این چهار جریان را شامل نمی شود. این جریانها برای خود رسانه های متعددی دارند و جمهوری اسلامی هم بسیار می کوشد تا جنبش سبز را با این چهار جریان تعریف کند. جرس هم با زمامداران جمهوری اسلامی مرزبندی مشخص دارد، هم با این چهار جریان. به همین دلیل هم از هر دو جانب تحت سنگین ترین فشارها و تخریبها و تهمتهاست.

جایگاه اقلیتهای قومی و مذهبی در این رسانه کجاست؟ نسبت به ظلمی که اقلیتهای مذهبی در ایران می شود چه سیاستی دارید؟

جرس بر اساس موازین حقوق بشر و استقلال و تمامیت ارضی ایران از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی دفاع می کند. هر ایرانی با هر قومیت و مذهب، شهروند ایران است و دفاع از حقوق شهروندی هموطنان مظلوم بدون هیچ استثنائی از اولویتهای جرس است. از جمله دفاع از حقوق مسلمانان اهل سنت، دراویش و غیرمسلمانان، از جمله حقوق شهروندی بهائیان بخشی ازسیاستهای روزمره جرس بوده است. کافی است عناوین این اقلیتها را در جرس جستجو کنید تا ارزیابی تان به واقع نزدیک باشد.

جرس متعلق به آن دسته ای از جنبش سبز است که معتقد به اجرای بی تنازل قانون اساسی و اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی است، با این همه مظالمی که به مردم رفته طی سه دهه حکومت اسلامی، برای چنین موضع گیری چه توجیهی دارید؟

دو ویژگی اجرای بی تنازل قانون اساسی و اصلاح نظام جمهوری اسلامی، باور منشور جنبش سبز و مشخصه مطالبات آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی است که توسط جمع قابل توجهی از همراهان جنبش سبز بویژه در داخل کشور حمایت می شود. این باور مورد اهتمام گردانندگان جرس است و به دلیل محدودیت رسانه های مستقل در داخل کشور، دیدگاه این طیف از همراهان جنبش سبز بطور کامل در جرس منعکس می شود.

با اینحال جرس از آغازتلاش خود را منحصر به تبلیغ معتقدان این دو مشخصه نکرده است و دیدگاه قائلان به اجرای اصول معطله قانون اساسی، منتقدان اصل ولایت فقیه وشخص ولی فقیه و منتقدان جمهوری اسلامی را نیز بطور کامل پوشش داده و می دهد. در اساسنامه جرس هیچ تعهد و اجباری به قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل بنا شدن آن بر ولایت مطلقه فقیه لحاظ نشده است. آینده ایران را مردم ایران از طریق همه پرسی تعیین خواهند کرد.

اینکه جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هست یا نه، مسئله جرس نبوده و نیست. قائلان به هر دو سوی مسئله، در عمل چاره ای جز راهی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی آغاز کرده اند ندارند ؛ یعنی همان استقامت حداکثری بر مطالبات حداقلی قانونی. جرس از هر اقدامی که گشایشی در وضعیت بغرنج هموطنان ایجاد کند، با رعایت استقلال ایران، اخلاق و عدم خشونت استقبال می کند. نه عقد اخوت با جمهوری اسلامی بسته و نه براندازی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. مشی جرس انعکاس اخبار و اطلاعات مرتبط با “اصلاحات ساختاری” بوده و هست.

نقد عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی چه در دهه نخست، و چه بعد از آن، همراه با نقد گروههای جدائی خواه و خشونت طلب و عملکرد قدرتهای غربی و شرقی در جرس انجام شده و می شود، البته با رعایت انصاف و ادب. ما در نقد خط قرمزی نداریم، ضمنا معتقد به “خودزنی” هم نیستیم و علاوه بر نقد ساختاری جمهوری اسلامی، به بسیاری از روشهای اپوزیسیون نیز انتقاد داریم.

برخی از اخباری که در جرس تحت عنوان خبر ویژه کار می شود، منبع مورد اشاره ندارد و این احتمال ایجاد می شود که خبر از صحت برخوردار نیست. جنجالی ترین آن نامه رییس قوه قضاییه به رهبری بود که هنوز هم در اصل آن ابهام است. منابع شما تا چه حد قابل وثوق هستند؟

ستون نجوا در جرس ستون اخبار غیررسمی است، چیزی شبیه ستون شنیده ها در روزنامه های مستقل، که در موج توقیف فله ای مطبوعات خاموش شدند. عدم ذکر منبع، به دلیل خفقان و فشار شدید در داخل کشور است. دبیر ستون بعد از احراز اطمینان از خبر واصله از منابع موثق داخل کشور اقدام به انتشار آن می کند. به شهادت آمار، این ستون پرخواننده ترین ستون جرس بوده است. هیچیک از اخبار و تحلیلهای این ستون جنگ روانی و بدون منبع مشخص و موثق داخلی نبوده است. مراجعه به آرشیو این ستون و مرور مطالب آن نشان می دهد که اخبار این ستون نوعا محقق شده است. نمونه بارز آن خبر عزل وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد، چند ماه قبل از رسانه ای شدن آن است، یا فساد مالی رحیمی معاون اول رئیس جمهور و یا اخبار سفر رهبری به قم.

در مورد خبرِ نامه رئیس قوه قضائیه به رهبری، منبع این خبر با منابع دیگر اخبار این ستون متفاوت است. از این منبع صرفا دو خبر در نجوا کار شده است. در جلسه مورخ ۲۲ آذر ۱۳۸۹ شورای سیاست گذاری جرس نقد و بررسی محتوائی مطالب بویژه ستونهای برگ و نجوا انجام شد و یادداشت زیر جهت درج در ستون نجوا مورد بحث قرار گرفت:

“پوزش ازخلف وعده در انتشار متن کامل و کلیشه نامه لاریجانی به رهبری
همزمان با انتشار مضمون نامه شیخ صادق لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی در همین ستون وعده دادیم: “امیدواریم متن کامل و کلیشه آن را نیز بزودی در اختیار افکار عمومی قرار دهیم.” این جمله عین قولی است که منبع این خبر به جرس وعده داد. در این دو ماه علیرغم پیگیری مکرر جرس متأسفانه به این وعده عمل نشد و متن کامل و کلیشه نامه در اختیار جرس گذاشته نشد.

جرس مجموعا چهار مطلب به شرح زیردرباره این نامه در این ستون منتشر کرده است:
۱. نامه مهم رئیس قوه قضائیه به مقام رهبری، ۱۶ مهر ۱۳۸۹,
۲. سه پیشنهاد مهم رئیس قوه قضائیه به رهبری، ۲۰ مهر ۱۳۸۹,
۳. گمانه زنی های آشفته نظام در مورد نامه لاریجانی، ۲۴ مهر ۱۳۸۹,
۴. رئیس قوه قضائیه و مسئولیت شرعی تخلفات انجام شده، ۲۶ مهر ۱۳۸۹,
مسئولین عالی رتبه قوه قضائیه نیز چهار بار این نامه را تکذیب کرده اند. هر چهار تکذیبیه فورا در ستون اخبار جرس به شرح زیر منتشر شده است:
۱. تکذیبیه اول دادستان کل کشور، ۱۹ مهر ۱۳۸۹

۲. تکذیبیه دوم دادستان کل کشور، ۲۱ مهر ۱۳۸۹

۳. تکذیبیه سوم دادستان کل کشور، ۲۵ مهر ۱۳۸۹

۴. تکذیبیه رئیس قوه قضائیه، ۲۵ مهر ۱۳۸۹

ما از آغاز ادعایی بیش از دراختیار داشتن “مضمون نامه” نکردیم. این خبر را نیز در “ستون نجوا” درج کردیم که ستون شنیده های جرس است. تحقیق ما از منبع خبر و مقایسه آن با قرائن خارجی صدق اجزاء مختلف آنرا در حد دیگر شنیده های این ستون محرز کرد. با توجه به اینکه مضمون نامه طی چند نوبت در اختیار جرس قرار گرفت، انتظار آن بود که مطابق وعده، متن کامل و کلیشه نامه نیز به همان منوال در اختیارمان قرار گیرد، که منبع به دلایل مختلف امنیتی عذرخواهی کرد.
با توجه به نکات فوق اعلام می داریم که اولا نتوانسته ایم به وعده خود درباره انتشار کلیشه نامه عمل کنیم. ثانیا درج این خبر خارج ازستون نجوا – به عنوان تیتر یک – نیز قبل از رویت متن نامه یا کلیشه آن نیز صحیح نبوده است. بابت این دو مورد از خوانندگان خود صریحا پوزش می خواهیم.

با همه اینها هنوزهیچ دلیلی بر کذب بودن مضمون منتشره نداریم. اگر تکذیب رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور ملاک باشد، اموری قطعی از قبیل وجود شکنجه، زندانی سیاسی و تقلب نیز از جانب همین افراد تکذیب شده است. شخصیت نویسنده نامه نیز قرینه کذب نیست، چرا که ما امکان بیدار شدن وجدان وی را منتفی ندانستیم. لازم به ذکر است که جرس حتی یک کلمه بر مضمون نامه ای که از منبع آن دریافت کرده نیفزوده است.

علیرغم تاکید فراوان بر لزوم درج یادداشت فوق، درج آن در شورای سیاست گذاری جرس رأی نیاورد، و این یادداشت درج نشد.”

استمرار فعالیت هر رسانه ای نیازمند کمکهای مالی است. منبع مالی جرس چیست؟ تاکنون برای کمک مالی از موسسات غیردولتی ” ان جی او” ها کمکی دریافت کرده اید؟

مطابق اساس نامه جرس این رسانه مجاز به استفاده از منابع مالی خارجی نیست و بودجه آن منحصرا می باید از طریق پول پاک ایرانی فراهم شود. جرس توانسته است با نهایت صرفه جوئی و برنامه ریزی بودجه اندک خود را از طریق کمکهای مرتب هموطنان مقیم داخل و خارج فراهم کند. جرس تا کنون حتی یک سِنت از دولتهای خارجی یا سازمانهای غیر دولتی خارجی نگرفته است. شماره حساب جرس در لینک “کمک به ما” اعلام شده است و کلیه دریافتی و پرداختی های جرس صرفا از طریق همان شماره حساب انجام می گیرد.

به دلیل خفقان شدید و فشار فراوان جمهوری اسلامی، اتکای جرس در سال سوم فعالیتش بیشتر بر منابع کمک مرتب ایرانیان خارج از کشور خواهد بود. از هموطنانی که با عملکرد جرس موافقند و می خواهند جنبش سبز رسانه های مستقل داشته باشد درخواست می کنیم به رسانه خود ماهانه کمک کنند. کوشیده ایم کسری بودجه جرس را با آگهی تامین کنیم. جرس به هر دو نیاز مبرم دارد.

سایه تفکرات محسن کدیور در جرس سنگین است. تصمیم گیرنده اصلی در جرس کیست و چه کسی جرس را اداره می کند؟

محسن کدیور یکی از بنیانگذاران جرس است. اما اداره جرس از آغاز شورائی بوده و خط مشی آن توسط شورای سیاست گذاری تنظیم و تحریریه آن توسط شورای سردبیری اداره می شود. هیچ تصمیم کلانی در جرس به صورت فردی اتخاذ نشده است و شورای سیاست گذاری جرس مشترکا مسئول کلیه تصمیات اتخاذ شده است. این شورا بطور متوسط ماهانه دو بار تشکیل جلسه داده است. اعضای شورا در آغاز سومین سال فعالیت جرس عبارتند از آقایان: عبدالعلی بازرگان، حسن یوسفی اشکوری، محمود صدری و محسن کدیور.

سرکار خانم دکتر فاطمه حقیقت جو و جناب آقای دکتر احمد صدری در سال اول و جناب آقای دکتر سید عطاء الله مهاجرانی در سال دوم به دلائل کاملا متفاوت از ادامه همکاری با جرس کناره گیری کردند. شورای سردبیری جرس در نیمسال نخست از همکاری جناب آقای محمد تهوری برخوردار بوده است. جناب آقای محمدجواد اکبرین نیز یک سال عضو شورای سردبیری جرس بوده اند. سرکار خانم دکتر جمیله کدیور حدود بیست و یک ماه سردبیری جرس را به عهده داشته اند. از خدمات و زحمات یکایک این شخصیتها و روزنامه نگاران محترم صمیمانه تشکر می کنیم.

در سومین سال فعالیت جرس، شورای سردبیری با توجه به تجارب دو ساله با کادری قوی از مجرب ترین روزنامه نگاران کشور اداره تحریریه جرس را به عهده دارد. تصمیم گیرنده اصلی نیز شورای سیاست گذاری جرس است، که بر محتوای جرس بعد از انتشارآن نظارت می کند، مگر پیش از آن، در مطالب بسیار حساس به تشخیص شورای سردبیری.

گفته می شود جرس در طی این دوسال حتی نتوانسته همگرایی و تسامح را در مجموعه خود داشته باشد، از نامه ای که به امضای ۵ روشنفکر دینی نوشته شده و مسایل بعد از آن تا جداشدن برخی از اعضای شورای سیاستگذاری و سردبیری. چه توضیحی دارید؟
جرس جزئی از جنبش سبز و جنبش سبز جزئی از ملت ایران است. ملت ما، به دلایل مختلف، از جمله استبداد دیرپا، در کار جمعی سابقه کافی ندارد. ما در تجربه دو ساله بسیار آموخته ایم و بتدریج کاستی های خود را اصلاح کرده ایم. گردانندگان جرس سابقه همکاری قبلی نداشته اند، جنبش سبز نیز تجربه تازه ای بوده است. جرس نه حزب است ونه شبه حزب، رسانه ای متعهد به آرمانهائی مشخص و اعلام شده است. دست اندرکاران جرس نیز همانند جنبش سبز از تنوع برخوردارند. وقتی رسانه ای قرار است شورائی و در اتاق شیشه ای اداره شود، طبیعی است که تمام پیوستن و گسستنهایش زیر ذره بین باشد.

بیانیه پنج نفره خواسته های بهینه جنبش سبز (۱۳ دی ۱۳۸۸) هیچ ارتباطی با جرس نداشته و ندارد. سه نفر از اعضای شورای سیاست گذاری جرس به صفت فردی آن بیانیه را امضا کرده بودند. دو نفر دیگر از امضاکنندگان هیچگاه و در هیچ سطحی همکار جرس نبوده اند. اعضای شورای سیاست گذاری جرس منفردا یا باهم دهها بیانیه دیگر هم امضا کرده اند. البته دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی همواره از مواضع برخی امضاکنندگان آن بیانیه علیه جرس و گردانندگان آن سوء استفاده کرده است.

دوستانی که همکاری با شورای سیاست گذاری (یا شورای سردبیری جرس) را ادامه ندادند، در حد اطلاع ما محذورشان نوعا از موارد زیر بیرون نیست: یا مشغله کاری و کمبود وقت برای همکاری با جرس داشته اند بدون آنکه اختلاف نظر سیاسی یا نظری در کار باشد، یا اصلاحات جزئی را بر نقد بنیادی و اصلاح ساختاری جمهوری اسلامی، بویژه اصل ولایت فقیه وشخص ولی فقیه ترجیح می دهند. مرز داشتن با مؤسسات معاند خارجی و عدم شرکت در محافل و کنفرانس های آنان، همچنین پرهیز از تکیه بر حمایت های خارجی در جنبش سبز از حساسیت های دیگر جرس بوده است. دو محور اخیر فراتر از جرس به استراتژی کل جنبش سبز باز می گردد و محور نخست امری شخصی و غیرسیاسی است. شورای سیاست گذاری جرس بر دو محور استقلال مالی و سیاسی جنبش از یک سو و اصلاح ساختاری جمهوری اسلامی از سوی دیگر اصرار دارد و از پافشاری بر آنها شرمنده نیست. ضمنا تسامح در اصول را امری پسندیده نمی دانیم. جرس از کناره گیری هیچیک از دوستان شادمان نیست، مواضع آنها را قابل احترام می داند و برایشان آرزوی موفقیت دارد.

جرس تا کی می خواهد به فعالیت خود ادامه دهد؟ آیا برای گسترش این رسانه همانطور که وعده داده بودید در بخش تصویری برنامه ای دارید؟
ادامه فعالیت جرس در درجه اول به فعال بودن جنبش سبز و در درجه دوم به فراهم بودن امکانات مادی وابسته است. قصد اولیه ما راه اندازی رسانه صوتی و تصویری، بعد از رسانه مجازی بود، البته مشروط بر اینکه امکانات مالی آن فراهم شود. این امکانات فراهم نشد، رسانه های صوتی و تصویری جرس هم راه اندازی نشد. رسانه سبز ایران (رسا) بخشی از بار بر زمین مانده جرس را برداشت. بیاری خدا در این دو سال جرس مهمترین تولیدکننده رسانه های سبز مجازی و تصویری بوده است.

چرا در سایت جرس بدون درج اصل خبر، دفاعیه های افراد گوناگون در مورد آن خبر منتشر نشده چاپ می گردد؟

اگر مطلبی در نقد یا در ارتباط با مطلب دیگری منتشر شود، حداقل در متن مطلب مرتبط یا نقد آن لینک اصل مطلب اولیه درج شده است. اگر در جائی قاعده فوق رعایت نشده است حتما به تحریریه یا مدیریت جرس تذکر دهید تا اصلاح کنند.

چرا مقالات راهبردی مخالف با عقاید گوناگون، در جرس به چاپ نمی رسد؟ چرا آنهایی را که با دیدگاه جرس همخوانی بیشتری دارند چاپ می کنید؟

جرس از تضارب آراء استقبال می کند. اگرجای برخی مقالات راهبردی را در آن خالی می بینید، الزاما دلیل آن امتناع ما نیست، چه بسا برای جرس ارسال نشده است. اگر مقالاتی منتشر شده که با اساس نامه جرس همخوانی بیشتری داشته ، این مقالات توسط نویسندگانشان برای جرس ارسال شده است. همین! جرس از انتشار دیدگاههای مختلف با رعایت اساس نامه خود استقبال می کند. برای آزمون ادعای فوق، بعد از مطالعه مفاد ستون “تماس با ما” مطالب متفاوت خود را برای جرس ارسال کنید.

در این برهه ی حساس، کمی فضای باز رسانه ای لازم است. آیا شما این فضا را به جوانان کشورمی دهید؟

به فضای باز رسانه ای بیش از “کمی” احتیاج است. جرس مشتاقانه از فضای باز رسانه ای استقبال می کند. در کنار این فضای باز که در محیط اینترنت فراهم است، رعایت اخلاق و مسئولیت هم لازم است. جرس هم به سهم خود در ارتقای هر دو (فضای باز در کنار رعایت اخلاق و مسئولیت) کوشش می کند.

لطفا توضیح دهید چرا از میرحسین و کروبی مدتهاست یادی نمی کنید؟چرا به حصر این دو عزیز اهمیتی نمی دهید ؟ آیا کسانی می خواهند رهبری جنبش را به دست خود بگیرند؟

اخبار آقایان موسوی و کروبی همواره در صدر مطالب جرس بوده و هست. “اخبار رهبران جنبش سبز در داخل و زندانیان سیاسی و نیز اخبار مرتبط با جنبش سه اولویت خبری جرس است”. (مصوبه شورای سیاست گذاری جرس مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹). حبس غیرقانونی رهبران، اخبار ایشان را بطور طبیعی کاهش داده است. در نبود اخبار، خبرسازیِ بر خلاف واقع اخلاقا مجاز نیست. رهبران محبوس جنبش، شورای هماهنگی راه سبز امید را برای ادامه کار جنبش پیش بینی کرده اند. جرس در انعکاس بیانیه های این شورا نیز پیشقدم بوده است. بنظر شما چه کاری باید انجام می شد که زمین مانده است؟

چرا در فیس بوک صفحه ای برای تبادل نظر و ارائه راه کار نمی گذارید، صفحه ای که برای اتحاد جنبش سبز باشد و همه راه کارهای بی خطر ارائه دهند و به رای گذاشته شود.

پیشنهاد خوبی است. در شورای سیاست گذاری مطرح خواهد شد.

برخی از آگهی هایی که اخیرا در جرس کار می شود با برخی از عکسها با سایت همخوانی ندارد و در شان یک رسانه خبری نیست.

جرس به دلیل نیاز مالی چاره ای جز استفاده از آگهی ندارد. اما مجاز به استفاده از هر آگهی نیست. موارد ناهمخوان به متصدی بخش آگهی تذکر داده شده و اصلاح گردیده است. از این به بعد نیز اگر مورد نامناسبی مشاهده کردید حتما تذکر دهید.

با توجه به گسترش حملات سایبری و فیلترینگ و عدم دسترسی به سایت در ایران در برخی از زمانها و محدودیت دسترسی در برخی نقاط، برای مقابله با آن چه راه كارهايي را پیش بینی کرده اید؟ و آيا اصولا با شدت يافتن بحث فيلترينگ ومحدوديتهايي كه براي دسترسي به فيلتر شكنها وجود دارد ميتواند راهكارهاي جديدي وجود داشته باشد؟

بخش فنی جرس متشکل از کارآمدترین مهندسان ایرانی سبز تا کنون بخوبی از عهده مقابله با تهاجم رسانه ای ارتش سایبری سپاه برآمده است و مستمرا با راهکارهای تازه امکان دسترسی به جرس را فراهم می سازد. واضح است که راهکارهای تازه عملی می گردد، بی آنکه تبلیغ شود