مقاله

بررسی متون آموزشی فلسفه اسلامی (ارزیابی بایسته ها)

  1. فلسفة اسلامي يا فلسفه در دوران اسلامي و آموزش آن قدمتي دوازده قرنه دارد.1 ميراث مكتوب اين دوازه قرن ميراثي غني و پربار است. به مدت دو قرن يعني قرنهاي چهارم و پنجم هجري مسلمانان پيشاهنگان انديشة فلسفي در جهان بوده‎اند: دوران طلايي فرهنگ و تمدن اسلامي2. مع‎الاسف در قرن اخير به موازات پيشرفت فلسفي در غرب، فلسفه در جوامع اسلامي با نوعي ايستايي، ركود و رخوت همراه بوده است. هر چند بررسي متون آموزشي فلسفة اسلامي از بررسي و نقد فلسفة اسلامي جدا نيست، بحث را در…
adamin
۱۳۸۶/۰۱/۳۱
سخنرانی

نگاهی به فلسفه آقا علی مدرس طهرانی(زنوزی)

آقاعلی مدرس طهرانی (متولد1234ق/1818م اصفهان و متوفی 1307ق/1889م مدفون در شهر ری) فرزند ملا عبدالله مدرس زنوزی(متوفی 1257ق) بزرگترین حکیم مکتب فلسفی تهران و یکی از پنج چهره شاخص حکمت متعالیه است. اهم آثار وی عبارتند از بدایع الحکم- معتبرترین کتاب حکمت متعالیه به زبان فارسی- ،تعلیقات اسفار ملاصدرا و رساله در معاد جسمانی،حمل و وجود رابط که در سه جلد بنام «مجموعه مصنفات حکیم مؤسس» منتشر شده است. آقا علی متجاوز از چهل سال در حوزه تهران به تدریس حکمت متعالیه اشتغال داشته، از جمله بیست سال مدرس رسمی…
adamin
۱۳۸۵/۰۴/۱۲
یادداشتسخنرانی

مسئله تعقل در حكمت متعاليه ملاصدرا

چكيده:مراد از مسئله تعقل "فرايند ادراك كليات درانسان" است، كه از زاويه اي وجودشناختي نحوه تحقق ادراك عقلي در انسان را مورد بحث قرار مي دهد، و با مسئله عقلانيت يعني "سازگاري ،پرسشگري و توجيه(تقاضاي دليل يا قرينه صدق)" كه از زاويه اي معرفت شناختي محصول اين فرايند را مطالعه مي كند، كاملا متفاوت است. مسئله تعقل از ديرباز يكي از مسائل مورد بحث فيلسوفان دوران اسلامي بوده است.در فلسفه مشاء شرق اسلامي، ابن سينا تعقل را علم حصولي دانسته است. صور معقوله (پس از تجريد و تقشير در امور…
adamin
۱۳۸۵/۰۳/۰۹