رحلت پیامبر

اخبار

سخنرانی‌های ایام رحلت رسول خدا (ص) 

سخنرانی‌های ۲۸ صفر ایام رحلت رسول خدا (ص)؛ آخرین روزهای پیامبر (ص): بازخوانی وقایع هشتاد روز آخر حیات پیامبر (ص) بر اساس  قدیمی‌ترین منابع معتبر سنی و شیعه