حقوق عمومی و ولایت فقیه

معاونت بر جور و مشاغل دولتی

یک.  با توجه به مساله حاکم جور و با توجه به اینکه اساسا هیچ حاکم عدلی به طور مطلق در جهان امروز نیست آیا کار فنی و مهندسی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس معیار معاونت حاکم جور است؟ پاسخ: کار در بخش خصوصی (غیردولتی) از جمله کار فنی و مهندسی در فرض سوال بلامانع است. دو. جواب این سوال برای فردی که نیازی به کار در آنجا نداشته و به قصد در آمد بهتر و البته کمک بیشتر به همنوعان و بخصوص شیعیان آنجا به این کار دست میزند چیست؟ پاسخ:…
HMouK
۱۳۹۲/۰۱/۲۳