خدا

عقل، صفات خداوند و قاعده‌ی لطف

سوال من درمورد صفاتی است که از طریق براهین اثبات خدا ثابت نشدند ولی در قرآن و روایات آمده است مثلا صفت لطف که به دنبال آن وجوب نبوت بر خدا  نتیجه گیری می شود و صفات دیگر مثل بینا، شنوا، ناظر، رازق، کریم، رحیم و ... ضمنا اینکه گفته می شود "هر چیزی که انجامش برای خداوند ممکن باشد برايش ضروری است" را که به عنوان اثبات صفات کمالی به خداوند مطرح می کنند چگونه می توان ثابت کرد؟   پاسخ: الف. هیچیک از صفات خداوند تعبدی نیستند و…
HMouK
۱۳۹۲/۰۲/۲۸