ازدواج

عدم جواز ازدواج با فرزند خوانده

پرسش: همانطور که مطلعید این روزها به دلیل مصوبه مجلس در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده بحث زیادی پیرامون این موضوع شکل گرفته است.طرفداران مجاز بودن این ازدواج به شرع و احکام اسلامی استناد می کنند در حالی که مخالفین این موضوع را ابزار سوء استفاده از فرزند خوانده می دانند و معتقدند مجاز دانستن آن به فضای امن خانواده و مهر و محبت میان فرزندان( فرزند خواندگان) و والدین( سرپرستان) صدمه ای جدی وارد می نماید. موقعیت شرعی این حکم چیست؟ پاسخ: موافقان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست (البته به…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۴