سخنرانی

دین‌داری‌های ناموزون و عزاداری‌های نامشروع

هر چه وارد جزئیات حادثه کربلا شویم روایت معتبر کمتر می شود. اتفاقا نقل مجالس عزاداری ما همین جزئیات است که علی الاغلب جای مناقشه دارند. دوره کردن مقتل نه از اصول اعتقادی است نه از فروع آنها. ما چندین قرن است به جای بحث از تعالیم اصلی شیعی به «تاریخ قدسی و اسطوره‌ ای» کربلا سرگرم شده ایم، چرا که به جزئیات «تاریخ واقعی» کربلا دسترسی نداریم. مشکل از آنجا آغاز شد که توهم کردیم «دستگاه امام حسین» دستگاهی جدا از دستگاه خدا و پیغمبر و دیگر ائمه است.
HMouK
۱۳۹۹/۰۶/۰۹
ازدواج

محرمیت فرزندخوانده

پرسش: من سرپرستی دختر مرحوم برادر خانم خود را به عهده گرفته ام. او می داند که من شوهر عمه او هستم اما درمراودات معمولی مرا پدر خطاب میکند. ازدفاتر اقایان مراجع که سوال میکنی یک جواب مشترک دارند صیغه محرمیت . خواهش میکنم خارج از حاشیه های سیاسی یک راهکار برای من پیشنهاد نمایید. من قصد قربت ازین کار دارم ولی از ان طرف با دختر ۱۳ ساله نامحرم زندگی می کنم. چه کنم؟ پاسخ: دختر برادر همسرتان در حکم دخترتان است. او موظف است بدن خود  (از گردن…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۴