دیگر امور اعتقادی

مسیر دین

پرسش: شما دینتان را از کدام مسیر گرفته اید؟     پاسخ: من دینم را از این مسیر گرفته ام: از قرآن کریم، سنت معتبر رسول الله (ص)، سیره‌ی معتبر امیرالمومنین (ع) و اهل بیت پیامبر (ص) و عقل. موفق باشید. ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۱۲/۱۳