مسیر دین

پرسش: شما دینتان را از کدام مسیر گرفته اید؟

 

 

پاسخ:

من دینم را از این مسیر گرفته ام: از قرآن کریم، سنت معتبر رسول الله (ص)، سیره‌ی معتبر امیرالمومنین (ع) و اهل بیت پیامبر (ص) و عقل.
موفق باشید.

۳۰ بهمن ۱۳۹۲