عدم کفر قائلان به تحریف قرآن

پرسش: آیا کسانی که معتقد به تحریف قرآن هستند از نظر اسلام کافر هستند؟

 

 

پاسخ:

کفر یعنی انکار آگاهانه خداوند. معتقدان به تحریف قرآن به دلیل شبهاتی به چنین نتیجه نامطلوبی رسیده اند، اما کافر نیستند.
موفق باشید

۲۹ بهمن ۱۳۹۲