زندگی مؤمنانه

هسته سخت اسلام

زندگی مؤمنانه، جلسه سوم. در شناخت صحیح هسته سخت اسلام تخصص در علوم اسلامی ضامن کاهش خطاست و سازگاری با کتاب و سنت معتبر لازم است. بدون شناخت دقیق هسته سخت اسلام دینمان را درست نشناخته ایم، و در نواندیشی‌های دینی و تفسیر متغیرات معیاری برای شناخت درست از نادرست نداریم. اجزای هسته سخت اسلام: ایمان به خداوند، معاد، غیب، نبوت محمد (ص)، وحی و قرآن، سنت معتبر پیامبر، اخلاق، عبادات، شبه مناسک یا امور توقیفی، و سرخط برخی احکام معاملات. امام حسین برای «حفظ هسته سخت اسلام» جان داد.
HMouK
۱۴۰۰/۰۵/۲۵
اسلام

سیر مطالعاتی و فرهنگ استاد محور

پرسش: از چند سال پیش بنده و تنی چند از دوستان دانشجو در ایران به جمع علاقه مندان به افکار و آراء شما پیوسته ایم. اخیرا تصمیم گرفتیم که برای یک سیر مطالعاتی و تربیتی از شما برای خودمان و شاگردانمان یاری بطلبیم. پاسخ: ضمن آرزوی موفقیت برای شما، تعلیم و تربیت در فرهنگ اسلامی استاد محور است نه کتاب محور. سیر مطالعاتی مبتنی بر نوعی روش کتاب محور است. کتابی که برای هر مخاطبی در هر شرایطی موثر باشد کمیاب است. البته در هر موضوعی می توان کتابهای خوبی…
HMouK
۱۳۹۱/۰۵/۰۴