درباره‌ی آراء مرحوم برقعی قمی

پرسش:
نظرتان راجع به آثار مرحوم سید ابوالفضل برقعی چیست؟ با این چراغهایی که این بنده خدا روشن کرده وانصافا سندش هم اکثرا قرآن است، نظرشما چیست؟

 

پاسخ:
مرحوم آیت الله سید ابوالفضل برقعی قمی (۱۳۷۰-۱۲۸۷) نویسنده‌ای پرکار بوده و آثار متعددی در نقد خرافات مذهبی بر اساس قرآن به رشته‌ی تحریر درآورده است.  ایشان برخی آثار اعتقادی ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب را هم به فارسی ترجمه کرده است. رویکرد دینی مترجم با نویسندگان یادشده قرابت دارد. البته آن مرحوم خود را شیعه‌ی پیرو اهل بیت (ع) می دانسته است. در آثار ایشان خطا و صواب به هم آمیخته است. بحث تفصیلی درباره‌ی آراء آن مرحوم مجالی دیگر می طلبد.