حفظ نظام همچنان نیازمند «اسرائیلیات» است

«سردار قلم» حسین شریعتمداری نماینده رهبری در موسسه‌ی کیهان در مناظره! با «حضرت استاد»  حبیب الله عسگراولادی در  شبکه یک تلویزیون حکومتی ایران برنامه نگاه یک مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ گفته است: کدیور دست کم اخیرا دو بار به تلاویو سفر کرده است (نقل به مضمون).
من در یادداشتی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ کذب محض مکرر نامبرده را برملا کردم: حفظ نظام با اسرائیلیات

و اکنون جز سلام و دعا برای شفای این بیماردلان پاسخی ندارم.
سفر به اسرائیل اسم رمز به درد آمدن قلب مقام معظم رهبری ولی نعمت جناب آقای شریعتمداری از انتقاد است. هرگاه انتقادی از این قلم از باب انجام فرائض نهی از منکر یا نصیحت به ائمه مسلمین منتشر می شود، نماینده ولی فقیه در کیهان مرا به اسرائیل می فرستد! افتراهای شریعتمداری دردسنج قلب بیمار رهبر خودکامه‌ی ایران است.
همانگونه که در آخرین مکتوبم با عنوان اعاده‌ی حیثیت از آیت الله شریعتمداری (۱۳ دی ۱۳۹۱) وعده داده بودم، مقاله جدیدی در پاسخ به این سؤال کلیدی «حضرت آقای خامنه ای با جان و مال و آبروی عالمان منتقد خود چگونه رفتار کرده است؟» در راه است. عمله‌ی استبداد دینی دفع دخل مقدر کرده اند. ارزان ترین کالا در جمهوری اسلامی تحت امر آقای خامنه ای موازین اخلاقی و عِرض و آبروی منتقدان مسالمت‌جو و مخالفان قانونی ایشان است.