کیفیت درگذشت فاطمه‌ی زهرا (س)

پرسش: آیا در مورد شهادت یا وفات خانم فاطمه زهرا(س) تحقیقاتی انجام داده اید؟ نظرتان راجع به این موضوع چیست؟ به نظر می رسد شهادت خانم فاطمه زهرا(س) در نظر برخی علمای شیعی نیز مورد اختلاف است.

 

پاسخ:

در کتب علمای شیعه درگذشت فاطمه‌ی زهرا (س) حداقل از قرن پنجم «شهادت» تعبیر شده است. قدیمی ترین مستند روائی آن کتاب سلیم بن قیس می باشد که در اعتبار کتاب موجود در زمان ما به این نام تردید است. مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاء (م ۱۳۷۳ق) در کتاب «جنة الماوی» در برخی جزئیات شهادت تأمل روا داشته و مرحوم سید محمد حسین  فضل الله (م ۱۳۸۸ش) نیز مستندات روائی تاریخی شهادت را نقد کرده است.  سید جعفر مرتضی عاملی (متولد ۱۳۶۴ق) در کتاب «مأساة الزهراء (ع)» در تضعیف قول منتقدان شهادت کوشیده است. مرحوم سید جعفر شهیدی (م ۱۳۸۶ش) در کتاب فارسی «زندگانی فاطمه‌ی زهرا (س)» نگاهی غیرمتعصبانه و منصفانه به اسناد تاریخی داشته است. کیفیت درگذشت پیامبر، ائمه و اولیاء نه از اصول دین است نه از فروع اعتقادی، نهایتا امری تاریخی است.

موفق باشید

محسن کدیور