اگر قرآن امروز نازل می شد

پرسش: اگر پیامبر اسلام در این زمان به رسالت می رسید آیا خداوند متعال همین قران را با تمامی تمثیل ها، احکام، و.. اش نازل می فرمود؟ اگر جواب خیر است به زعم جنابعالی این قران با آن قران ۱۴۰۰ سال پیش تفاوت های می کرد؟ برای روشن شدن موضوع مثال می زنم آیا باز از قطع دست سخن می گفت یا خیر؟ آیا جواز تعدد همسر داده می شد یا خیر؟ و از این دست مثال ها.

 

پاسخ:

خداوند خود فرموده است که ما هر پیامبری را به لسان قومش فرستاده ایم. واضح است که زبان با شرائط زمانی مکانی زمان نزول بستگی تام دارد. بنابراین همه مثالهای خداوند متناسب با عقلانیت انسان امروز خواهد بود همچنین نمونه احکام نازله تناسبی با عقلانیت و عدالت و اخلاق با فهم انسان معاصر خواهد داشت. در این زمینه سالها قبل در کتاب حق الناس توضیح داده ام.

موفق باشید

محسن کدیور