نشانی ثابت وبسایت

به دنباله دو اطلاعیه‌ی قبلی، ضمن تشکر از صبوری و همراهی کاربران محترم، به اطلاع می رساند خوشبختانه از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲  وبسایت محسن کدیور در نشانی اولیه‌ی خود (/https://kadivar.com) قابل دسترسی است و نیازی به مراجعه به نشانی موقت (/http://kadivar.org) نیست. صفحه‌ی فیس بوک محسن کدیور  نیز کماکان در اختیار شماست. کاربران محترم می توانند با نشانی های ذیل با وبسایت محسن کدیور تماس برقرار کنند:

[email protected]

[email protected]

خواهشمند است در صورت مشاهده‌ی هرگونه اختلالی در دسترسی به وبسایت سریعا ما را مطلع فرمایید. اشاره به نوع نارسایی و محل مشاهده‌ی آن ما را در رفع سریع تر اختلال یاری می کند.

با تشکر

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

وبسایت محسن کدیور

kadivar.com

[email protected]