پرسش:
نوشیدن نوشابه های حاوی الکل که در واین شاپ ها در خارج ایران بفروش می رسد، با میزان الکل کم حدود ۴ درصد اشکال دارد؟ آیا در صورت شرب، نماز و عبادات مقبول نیست؟
با توجه به اینکه عموم مردم ملل توسعه یافته از این نوشیدنی ها استفاده نموده و مشکلی هم ندارند و حتی برخی نظرات پزشکی موید مصرف متعادل و نه افراطی است ، می توان از این مشروبات نوشید یا خیر؟

 

پاسخ:

یک. نوشیدن مشروب الکلی با هر درصدی از الکل ولو بسیار اندک شرعا حرام است. عباداتی از قبیل نماز و روزه و حج در حال مستی مقبول نیست. شرب خمر از گناهانی است که در ادله‌ی معتبر پرهیز موکد از آن را از مومنان خواسته شده است.
دو. اینکه برخی ملل توسعه یافته مشروب الکی می نوشند، دلیل جواز آن برای مسلمانان نیست. حتی اگر برخی نظرات پزشکی موید مصرف متعادل مشروب الکلی باشد، این هم باعث رفع حرمت مشروبات الکلی نمی شود. قرآن کریم علیرغم اذعان به وجود برخی منافع در شراب گناه آنرا بزرگتر از منافع آن اعلام کرده است:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا (البقره ۲۱۹) در باره شراب و قمار، از تو مى‌پرسند، بگو: «در آن دو، گناهى بزرك، و سودهايى براى مردم است، و[لى‌] گناهشان از سودشان بزرگتر است.»
حرمت شرب خمر از امور تعبدی و در زمره‌ی مسلمات شریعت اسلامی است.
موفق باشید
محسن کدیور