حدود اطاعت از والدین

پرسش: بنده عضو خانواده ای مذهبی هستم. پدر متعصبی دارم که حجاب برتر و کامل را فقط در پوشیدن چادر میداند.اما بنده به دلیل مطالعات و تحقیقاتی که در این سالها به عمل آورده ام به نتایجی خلاف رای ایشان رسیده ام. از آنجایی که در کلام اولیا و احادیث اطاعت از امر پدر تا وقتی که مخالفت با امر پروردگار نداشته باشد واجب دانسته شده، از جنابعالی خواهش دارم به بنده بگویید با وجود اینکه این نظر شخصی پدرم مخالفتی با حکم خداوند ندارد و از طرفی اطاعت از آن قطعا برای بنده محدودیت و آزار زیادی به همراه دارد تکلیف بنده در این خصوص چیست؟

پاسخ:
الف. احسان به والدین و معاشرت به معروف با ایشان واجب است، اما اطاعت آنها در هر امری واجب نیست.
ب. اگر اوامر والدین بر رعایت واجبات و ترک محرمات شرعی تعلق بگیرد اطاعت از ایشان لازم است.
ج. در مواردی که الزام شرعی در کار نیست یا در مسائل اختلافی شرعی اطاعت اوامر والدین بر فرزندان رشید الزامی نیست.
د. رعایت احترام والدین در هر صورت بر فرزند فرض است.
ه. پوشیدن چادر الزام شرعی ندارد، آنچه شرعا واجب است رعایت عفاف و نجابت است.
و. والدین حق تحمیل سلیقه‌ی خود  بر فرزندانشان را بویژه در امور فاقد الزام شرعی یا در امور اختلافی شرعی ندارند.
موفق باشید.
محسن کدیور