آثار مجامعت بدون بسم الله

پرسش: شنیده ام ملا اسماعیل سبزواری در کتاب جامع النورین ایشان چاپ گلبهار در ص ۲۴ درباره ی بیماری ابنه حرفهایی زده، از جمله  ادعا شده که امام صادق فرمودند اگر قبل از نزدیکی مرد بسم الله نگوید پس از زایمان شیطان می آید و انگشتش را داخل ماتحت طفل نوزاد میکند و اگر دختر باشد فاحشه و اگر پسر باشد مابون می شود!!!
۱. آیا ملا اسماعیل سبزواری از بزرگان شیعه و عالم مورد احترام و اعتمادی است؟
۲. آیا ایا این کتاب متعلق به اوست و در صفحه ی مذکور چنین چیزی ذکر شده؟!
۳. آیا چنین حدیثی از ایشان ذکر شده؟! اصل حدیث چیست و چقدر ادعای این متن در مورد مشارکت شیطان در نزدیکی و مورد دیگر به واقع نزدیک است؟
۴. در صورت صحت روایت واقعا مذهبیهای امامیه به این حرفها ایمان دارند؟!

پاسخ:
الف. ملااسماعیل بن محمد جعفر سبزواری (۱۳۱۲-۱۲۲۴ قمری) از وعاظ مشهور عصر ناصری در تهران بوده است. وی در عداد علمای تراز اول یا حتی فقها یا متکلمان درجه دوم و سوم شیعه هم محسوب نمی شود. ایشان خطیب و منبری ماهری بوده است.
ب. کتاب جامع النورین فی احوال الانسان از تالیفات واعظ یادشده توسط انتشارات علمیه اسلامیه در ۵۰۳ صفحه در سال ۱۳۶۳ در تهران تجدید چاپ شده است.
ج. در مورد اینکه اگر مجامعت با بسم الله آغاز نشود شیطان شریک در نطفه می شود روایاتی وارد شده است، هکذا در استحباب ذکر تسمیه در این زمان.
د. روایت مورد بحث بویژه جزئیات ذیل آن در مهمترین جوامع روایی شیعه یعنی وسائل الشیعه و حتی مستدرک وسائل الشیعه و بحارالانوار در ابواب استحباب تسمیه در زمان نزدیکی یافت نمی شود. در هر صورت این حدیث فاقد اعتبار سندی بوده و قابل استناد به ائمه‌ی اهل بیت (ع) نیست.
موفق باشید.