زیبایی های خداوند

زیبائی های خداوند نخستین قسمت از مجموعه‌ی ده قسمتی «زیبائی‌های اسلام» است.در این مجموعه زیبائی های اسلام عمدتا به معرفی قران کریم و در درجه‌ی بعدی به معرفی پیامبر (ص) و در درجه‌ی سوم بر اساس سیره‌ی ائمه‌ی اهل بیت (ع) تحلیل می شوند. زیبائی های خداوند، آخرت، قرآن کریم، سنت نبوی، سیره‌ی علوی، اخلاق اسلامی، نماز، روزه و شب قدر، انفاق و حج عناوین بحثهای دهگانه‌ی زیبائی‌های اسلام هستند. این مباحث از چهار طریق در خدمت شماست: صوتی، صوتی تصویری، پاورپوینت و خلاصه مکتوب.

بحث زیبائی‌های خداوند با نامهای نیکوی او (اسماء الحسنی) و رحمت عامه و خاصه‌ی اوآغاز می شود. سنن لایتغیر الهی به اجمال معرفی شده، سپس بحث بر سه سنت از سنن الهی متمرکز می شود: عدالت، رحمت و محبت.

در سنت عدالت این نکات مورد بحث قرار می گیرد:  صداقت الهی، جایگاه ایمان و عمل صالح در داوری الهی، عدالت کریمانه‌ی او که کردار ناشایست را معادل آن و کرادار نیک را چند برابر آن پاداش می دهد واینکه بدون بیان قبلی و ارسال رسل حسابرسی نمی کند.

نکات ذیل در در سنت رحمت تحلیل شده است: اعلام سنت رحمت از سوی خداوند، تنها کافران از رحمت او مأیوسند، امیدبخش ترین آیه‌ی قرآن،  اعلام عمومی بخشندگی و مهربانی خداوند، بسیار بخشندگی خداوند در پی استغفار بندگان، نزدیکتر از همه به انسان، و صمیمی ترین آیه‌ی قرآن.

در سنت محبت ودود بودن خداوند، آنها که خدا دوستشان دارد، دوستی دو طرفه انسان و خداوند و راه محمد (ص) طریق عاشقی نکات اصلی بحث است.

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2013/07/1.-Ramadan-Dr.-Kadivar-July-22.mp3[/podcast]

PowerPoint