ازدواج بیماران مبتلا به اختلال در هویت جنسی و دوجنسی

پرسش: در مورد وضعیت ازدواج ترانسکشوالها (اختلال هویت جنسی) و هرمافرودیتها (اختلال در عضو جنسی/ دوجنسه) لطفا توضیح بفرمایید. آیا این گونه افراد برای ازدواج ملزم به تغییر عضو جنسی هستند؟
پاسخ:

افرادی که هویت جنسی آنها از حیث فرهنگی با وضعیت بدنی شان سازگار نیست، بیمارانی هستد که می باید تحت نظر روانشناس یا روان پزشک درمان شوند. در صورت تجویز شورای پزشکان متخصص و تقاضای خود بیمار تغییر جنسیت آنها شرعا بلامانع است. با توجه به اینکه چنین بیماری تمایلات متضاد با وضعیت جنسی بیولوژیک خود دارد، برای ازدواج چاره ای جز سازگاری شخصیت جنسی و بدن نیست. تغییر عضو جنسی از طرق تحصیل این سازگاری است. الزام به تغییر عضو جنسی در صورتی است که سازگاری شخصیت جنسی و بدن از طریق دیگری ممکن نباشد.
فرد دوجنسی بیمار مبتلا به اختلال اناتومیک و دچار ابهام جنسیتی است. جراحی و رفع ابهام جنسیتی چنین بیماری به تقاضای خود بیمار توسط شورای پزشکان متخصص شرعا بلامانع است. ازدواج با فرد دو جنسیتی مجاز نیست و متوقف بر تک جنسیتی شدن وی از طریق جراحی است.

موفق باشید.