مرگ فرزند به خاطر مجازات پدر؟

پرسش: بعضی وفت ها وقتی مشکل بسیار شدیدی برای افراد به وجود می آید از قبیل از دست دادن فرزند ویا از دست دادن سلامتی و ثروت و …. . عده ای می گویند که این مجازات پدر بزرگ یا پدر مادر آن فرد توسط خداوند است. می خواستم بدانم آیا همچین عدالتی وجود دارد؟ اگر وجود دارد پس این چه عدالتی است چرا باید مجازات یک فرد را فرزند یا نوادگان آن شخص بکشند.

 
پاسخ: بلایایی از قبیل نقص در اموال و انفس برای آزمایش ماست و خود این بلایا تابع نظام علّی و معلولی خود است. اینکه جان کسی گرفته شود تا فرد دیگری مجازات شود خلاف عدالت است و قطعا ظلم از خداوند صادر نمی شود.
آری آثار وضعی برخی اعمال در نسل وی تاثیر می گذارد مثلا سیگار کشیدن مادر در زمان بارداری باعث نقص عضو فرزندش می شود. چنن تاثیراتی بر اساس نظام علّی و معلولی است و خلاف عدالت نیست. امری خارج این نظام فابل انتساب به خداوند نیست.
موفق باشید.