زیبایی های سیرۀ امام علی (ع)

 

زیبائی های سیره‌ی امام علی (ع)
زیبائی‌های اسلام (۶)
۱۸رمضان ۱۴۳۴، ۵ مرداد ۱۳۹۲، ۲۷جولای ۲۰۱۳
بنیاد اسلامی و فرهنگی ایرانیان، هیوستون تگزاس

دریافت فایل صوتی
[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2013/08/Ramadan-Shabe-6-Dr.-Kadivar-July-27-Imam-Ali.mp3[/podcast]

PowerPoint

یک. مدینة النبی حداقل دو در دارد: باب صحابه و خلفا، و  باب اهل بیت و ائمه. مسلمانان اهل سنت درِ اول را برگزیده اند و مسلمانان شیعه درِ دوم را. هر دو گروه به خدا و رسول و قرآن عشق می ورزند و مسلمانند.

دو. خدیجه‌ی کبری نخستین انسانی است که به محمد بن عبدالله (ص) ایمان آورد. علی بن ابی طالب (ع) نخستین مرد مسلمان است. علی از خردسالی در دامان محمد (ص) تربیت شد. علی بیش از همه‌ی صحابه از پیامبر تعلیم دیده است. علی بیش از همه‌ی صحابه از پیامبر پرسیده است و پیامبر بیش از همه به او پاسخ داده است. علی (ع) داناترین صحابه به تعالیم پیامبر (ص) است. به روایت امام جعفر صادق (ع): «پیامبر (ص) به علی (ع) هزار باب آموخت که از هر باب هزار باب باز می شود.»
به گفته‌ی ابن سینا «آسمان صحابه پر ستاره است، علی خورشید این آسمان است.» علامه طباطبائی: «اگر روایات معتبر کیفی همه‌ی صحابه از پیامبر (ص) را در یک کفه‌ی ترازو بگذاریم و روایات علی بن ابی طالب از پیامبر  (ص) را در کفه‌ی دیگر، کفه‌ی علی به مراتب سنگین تر است.»

سه. به نظر شیعیان: علی بن ابی طالب (ع) با نهایت شجاعت در راه اعتلای اسلام بیشترین جان فشانی را کرد. علی متقی ترین، مهذب ترین، مزکی ترین، مخلَص ترین و طاهرترین صحابه‌ی پیامبر است. علی شاخص ترین محصول اسلام محمد (ص) است. او نمونه‌ی اعلای یک مسلمان است. تعلیم و تربیت پیامبر انسان کاملی به نام علی را تحویل داده است. علی اسوه‌ي ماست.السلام علیک یا میزان الاعمال.

چهار. تشیع یعنی باور به برتری روایت علوی از اسلام نبوی بر روایت صحابه و خلفا از اسلام نبوی. مهمترین فصل ممیز تشیع پذیرش ائمه‌ی اهل بیت به عنوان سومین منبع معرفت دینی، پس از قرآن و سنت پیامبر (ص) است.دیدگاه متفاوت در جانشینی سیاسی پیامبر بحثی تاریخی است. باور به ولایت تکوینی ائمه نیز از  ضروریات تشیع نیست. امامت به عنوان منبع سوم معرفت دینی و الگوی زیست مؤمنانه پس  از پیامبر (ص) رکن تشیع است.

پنج. امام علی و دیگر ائمه‌ی اهل بیت بر اساس تعالیم مستقیم و غیرمستقیم پیامبر (ص) در تبیین و تفصیل تعالیم پیامبر و تفسیر قرآن کارشناسان امین هستند و خطا نکرده اند. کارشناسی و روایت صحابه و خلفا از تعالیم نبوی حتی از نظر خود اهل سنت دور از خطا نیست.

شش. ویژگی های منظر امام علی (ع):
عقلانیت: حکیمانه ترین مواجه‌ها‌ی عقلانی در عرصه هایی که برای عقلانیت مجال است.
عرفان: نقب به باطن دیانت و پرده برداری از طریقت و حقیقت به عارفانه ترین وجه ممکن.
عدالت: تبیین عدالت در عرصه های متافیزیکی و عمل به آن در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.
اخلاق: سیطره‌ی موازین اخلاقی بر سراسر دین و زندگی فردی و اجتماعی.

هفت. جفا به امیرالمؤمنین (ع):
– علی (ع) را مافوق انسان و از سرشت متفاوت دانستن و در حق او و دیگر ائمه‌ی اهل بیت غلو کردن جفا در حق ایشان است.
– تعالیم امام علی را در سیاست خلاصه کردن جفا به اوست.
– سیاست علوی را دستمایه‌ی حکومت استبدادی و ولایت جائر کردن جفا به امام علی است.
– تشیع را با اعمال جاهلانه‌ی خود مذهبی غیرعقلانی، ضد عرفانی، عدالت ستیز و ضد اخلاقی معرفی کردن جفا به امام علی است.

هشت. علی (ع) اسوی جامع انسانیت و پیشوای آزادگان است. در تعالیم امام علی (ع) شاخصهایی است که کار را بر جفاکاران و جاعلان و دین به دنیافروشان سخت می کند. همین شاخصها زیبائی های سیره‌ی علوی است، از جمله دو کلام جاودانه، شاخص سنجش پیشوایان و معلمان، سه سفارش ماندگار، دوستان و دشمنان پیامبر (ص)، منش و رویه‌ی کریمانه‌ی اهل بیت (ع)، آزادی انتقاد تا سرحد توهین به رهبری، ادب علوی، چهار صفت خوشبختان.