سحر، طلسم و جادو

پرسش: آیا افراد می توانند زندگی دیگران را طلسم کنند؟ یا کاری کنند که زندگی شخص به بن بست برسد؟ چون عده ای به این کار عقیده دارند . پیش جادوگر می روند با خرج کردنهای گزاف از آنها معجون رفع طلسم میگیرند؟ یا عده ای چشم زخم در خانه های خود نصب می کنند تا  چشم نخورند و …. آیا چنین مسائلی وجود دارد؟

 
پاسخ:

در قضیه هاروت و ماروت (بقره ۱۰۲) و «نفاثات فی العقد» (فلق ۴) اجمالا امکان نوعی اختلال حداقل در زندگی زناشویی دیگران در گذشته توسط اموری از قبیل سحر یا طلسم به رسمیت شناخته شده است.

سحر تصرف در قوای ادراکی دیگران (غالبا افراد ضعیف) امری ممکن و فعلی حرام است. مقابله با آن تقویت اراده فرد است نه مراجعه به دکان دارانی بنام رمال و دعانویس و غیره.
درباره این امور قبلا توضیح داده ام:  چشم زخم و قربانی   همزاد، جادو و جن

۲۶ شهریور ۱۳۹۲