علائم ظهور و ارکان تشیع

پرسش: مدتی است که با یکی از دوستان در خصوص مسئله ی “ظهور” صحبت هایی داشتم. ایشان در خصوص “علائم ظهور” به مواردی از جمله خروج سید خراسانی و دجال و بلایای طبیعی و… اشاره می کنند. لذا خواهشمندم پایه ی این گونه اعتقادات را بفرمایید و این که آیا صحت دارند؟ و در هر صورت علائم اثبات شده کدامند؟ نیز بفرمایید اعتقاد به ظهور از ملزومات و ارکان شیعه محسوب می شود؟

 
پاسخ:

الف. علائم ظهور مبتنی بر اخبار آحاد هستند. مسائل اعتقادی با ظنّ قابل اثبات نیست. بنابراین اموری از قبیل خروج سید خراسانی و بلایای طبیعی و غیر آنها فاقد مستند معتبر دینی هستند.
ب. اینکه آخرالزمان به عدالت و سیطره صالحان می انجامد از مسلمات قرآنی و سنت نبوی و سیره‌ی ائمه است.

ج. دیگر جزئیات آن از ملزومات و ارکان تشیع محسوب نمی شود و اعتقاد به آنها دلیل و الزامی ندارد.

۲۷ شهریور ۱۳۹۲