زیبایی های اخلاق اسلامی

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2013/08/Ramadan-Shabe-4-Dr.-Kadivar-July-25-sq.mp3[/podcast]

PowerPoint

۱۶ رمضان ۱۴۳۴، ۳ مرداد ۱۳۹۲، ۲۵جولای ۲۰۱۳
بنیاد اسلامی و فرهنگی ایرانیان، هیوستون تگزاس

اخلاق یکی از سه جزء اصلی تعالیم اسلامی در کنار اعتقادات و احکام عملی است. اخلاق فی حد نفسه امری دینی نیست. گزاره های اخلاقی مقدم بر دین هستند و بدون باور دینی نیز صحت و اعتبار دارند. دین باید اخلاقی باشد، اما دین غیر اخلاقی هم ممکن است.
ادیان ابراهیمی اخلاقی بوده اند، اما در گذر زمان ممکن است برخی احکام آنها به دلیل عدم اجتهاد عالمان دینی غیراخلاقی شده باشند. یکی از وظایف مجتهدان بصیر توجه به مبانی اخلاقی در زمان استنباط احکام شرعی است. امر خلاف اخلاق نمی تواند مشروع باشد. اخلاق می تواند دینی و غیر دینی باشد. اخلاق سکولار هم ممکن است.
اخلاق اسلامی یعنی اخلاقی که توسط منابع اسلامی حمایت و تضمین می شود. گزاره های اخلاقی علاوه بر اعتبار عقلی اگر با پشتیبانی خدا و آخرت  همراه شوند ضمانت اجرایی بسیار قوی تری پیدا می کنند. خدای اسلام خدایی اخلاقی است و آخرت در باور اسلامی جایگاه بروز نتایج اخلاقی اعمال دنیوی است.  یکی از اشارات دینی به اخلاق غیر دینی این سخن سیدالشهدا(ع) است: اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید، پس در دنیایتان آزاده باشید.
هدف بعثت پیامبر اسلام تتمیم فضائل اخلاقی است، هدف بعثت بسط شریعت یا فقه یا … نیست. هرجا اخلاق نیست، از اسلام نبوی خبری نیست. اسلام دینی اخلاقی است. تتمیم با تأسیس تفاوت دارد. اسلام اخلاق عقلی را با تضمینهای شرعی تکمیل می کند. تبیین فضائل و مکارم اخلاقی از ارشادات نیکوی اسلام است. احکام اخلاقی احکام ارشادی دینی هستند. ایمان و عمل صالح دو جزء اصلی اسلام هستند. عمل صالح فعلی اخلاقی است.
برخی از سرفصلهای اخلاقی پیامبر رحمت که در این مجلس مورد بحث قرار گرفته اند به شرح زیر است: مدارا و رفق و محبت، قاعده طلایی اخلاق، رئوس اخلاق اسلامی، خط قرمزهای اخلاقی،  بدترین مردم، نشانه های کمال اسلام، مثلث مکارم اخلاق، نسخه‌ی عزت و قوت و بی نیازی.
مؤمنانه زیستن را تجربه کنیم. جهان دیگر نمی شود مگر جان ما دیگر شود. اصلاح را از خودمان آغاز کنیم. چه زمانی بهتر از ماه رمضان؟ و چه شبی بهتر از شب قدر؟ برای اخلاقی زیستن برنامه ریزی کنیم. از الآن!