دانلود غیرقانونی کتاب

پرسش: این جانب دانشجو هستم، و به دلیل نبود منابع و ضعف ترجمه در ایران مجبور به استفاده از نسخه های الکترونیک کتب لاتین می باشم. این در حالی است که از طریقه ی تحصیل برخی از این کتب که از طریق دوستانم به من رسیده اطلاع ندارم واز سویی به دانلود غیر قانونی برخی دیگر علم دارم، در هر دو صورت شرعا چه وظیفه ای دارم.

پاسخ:
من در گذشته به دو پرسش مشابه پاسخ داده ام: حقوق تکثیر (کپی رایت)، کپی رایت در شرائط جنگی
می توانید با صاحبان اینگونه کالاهای فرهنگی تماس بگیرید و شرائط خود را داخل ایران با آنها در میان بگذارید و با اجازه مالک مشکل را حل کنید.
می توانید از دوستانی که خارج از کشور هستند کمک بگیرید وآنها کتب مورد نیاز را دانلود کرده به شیوه‌ی‌ مجاز به شما منتقل کنند.
اینکه شما در حال اضطرار (و در نتیجه مجاز به استفاده بدون اذن مالک) باشید به تشخیص خودتان بستگی دارد.
در مواردی که از دوستانتان دریافت می کنید و اطلاع از چند  چون تهیه ندارید نیازی به تفحص نیست و اصالة الصحة جاری است.
۱۵ شهریور ۱۳۹۲