زیبائی‌های آخرت

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2013/08/Ramadan-Shabe-8-Dr.-Kadivar-July-29.mp3[/podcast]

PowerPoint

زیبائی‌های آخرت دومین بحث از مجموعه‌ی مباحث «زیبائی‌های اسلام» است که برای برای مخاطب عمومی طراحی شده است. بحث شامل یک مقدمه کوتاه، چهارده سنت زیبای الهی مرتبط با آخرت و خاتمه‌ای مختصر دراحترام به مقام شهید ۲۱ رمضان امام علی (ع) است.
بحث مقدماتی به معرفی سه رویکرد سوداگران، بردگان و آزادگان به آخرت اختصاص دارد. برای هر سه گروه به تناسب سطح دانششان در آیات و روایات و ادعیه جنبه هایی از آخرت معرفی شده است.
سنن الهی مرتبط با آخرت زیبائی‌های آخرت است که طی چهارده نکته معرفی شده است. این چهارده سنت زیبای الهی عبارتند از:
اول. خداوند ابتدا به انسان قدرت تشخیص حق و از باطل و وجدان و فطرت پاک و عقل سالم عنایت کرده است.
دوم. خدا برای هدایت انسان پیامبر فرستاده است و اموری که مشمول عذاب می شود را به وضوح اعلان کرده است.
سوم. عمل دنیوی پاداش یا مجازات اخروی دارد. عمل صالح مومنانه مشمول پاداش و عمل سوء مشمول عقاب است.
چهارم. آخرت تحقق اعمال دنیای ماست. بهشت و جهنم اخروی را در همین دنیا می سازیم. پاداش و عقاب تجسم حقیقت عمل ماست. در آخرت پرده ها می افتد. همه چیز آن گونه که هست آشکار می شود.
پنجم. اعمال خیر ضربدر ده بلکه بیشتر محاسبه می شود، اما اعمال شر با ضریب یک در نامه‌ی عمل آدمی درج می شود.
ششم. خداوند مقرر کرده نیت و قصد خیر مشمول ثواب و پاداش است، اما شرّ و بدی تا عملی نشده مشمول مجازات و عقاب نمی شود، یعنی نیت گناه مجازات ندارد، اما نیت خیر ولو عملی نشود پاداش دارد.
هفتم. اگر مومنی از ارتکاب گناهان بزرگ اجتناب کرد، خدا با کرامت قلم عفو بر گناهان کوچکش می کشد بی آنکه به روی او بیاورد یا استغفار کرده باشد.
هشتم. باب توبه همواره باز است. اگر انسان از گناه و کار زشتی که کرده پشیمان شود، و مصمم شود دیگر آن گناه را تکرار نکند، خداوند با بزرگواری قلم عفو بر گناهان او هرچه بزرگ باشد می کشد و دفتر اعمال او را چنان پاک می کند انگار که اصلا گناهی مرتکب نشده باشد. خدا همه‌ی گناهان را با استغفار و توبه می بخشد
نهم. خداوند دعای خیر دیگران را در مورد انسان مستجاب می کند، لذا اگر برای آمرزش گناهان کسی دعا کنیم علاوه بر استجابت آن به خودمان هم پاداش می دهد.
دهم.  اگر حسنه ای انجام دهیم از جمله آثار آن محو کردن سیئات است یعنی خدمت به مردم و کردار نیک و حق بندگی بجا آوردن باعث آمرزش گناهان و از بین رفت آثار آن می شود (البته برخی گناهان بزرگ هم به حبط و زایل کردن برخی اعمال نیک انسان می انجامد). تقوی پاک‌کن گناهان است
یازدهم. خداوند با برخی ابتلاها و آزمایشها و شدائد در طول زندگی (از قبیل بلایا و بیماریها) یا در زمان مرگ به کاهش و آمرزش گناهان کمک می کند.
دوازدهم. اگر کسی با این همه ارفاق باز کفه گناهانش بر حسناتش بچربد و توفیق توبه هم پیدا نکرده باز امید آن است که در مراحل انتهایی اخرت مشمول شفاعت پیامبر و مقبولان درگاه ربوبی واقع شود.
سیزدهم. خداوند برای راحتی اخروی برخی بندگان با فشار قبر و شدائد دوران برزخ فرد را برای رهایی از عذاب اخروی مهیا می کند و او را در آخرت روانه‌ی بهشت می کند.
چهاردهم. حتی آنها که با این همه ارفاق باز هم وارد جهنم شده باشند ترحم می کند و اگر کسی به خداوند باور داشته باشد و موحد باشد تنها بطور موقت مجازات می شود و بعد از تطهیر به بهشت می رود. مومنان صالح جاودانه از رضوان الهی متنعم می شوند و کافرانی که عامدانه آیات الهی را تکذیب کرده اند در آتش خشم او خالد خواهند بود.
خاتمه بحث به مناسبت شب ۲۱ رمضان شهادت امام علی (ع) به ذکر مختصر فضائل ایشان اختصاص دارد. علی (ع) از بارزترین مصادیق نفس مطمئنه است. به راستی که علی رستگار شد.