لاتاری امور خیریه، پیش بینی فوتبال و قمار

پرسش: آيا خريدن بليط آنچه كه در غرب به لاتارى (lottery) معروف است و درآمد آن صرف امور خيريه مى شود جايز است؟ و بر فرض جواز آيا پولى كه انسان از اين طريق برنده مى شود حلال است؟
پاسخ:

احتیاط موکد در عدم جواز خریدن بلیطهای مورد اشاره است. احتمال قمار جمعی بودن آنها منتفی نیست. صوری از مسئله که حقیقتا وجه خیریه بودن غرض اصلی برگزارکنندگان باشد و جوایز به لحاظ مقدار درصد اندکی از درآمد حاصله باشد احتمال جواز دارد.

***

پرسش: یک سری برگه هایی وجود داره که بیشتر در شمال ایران رواج دارد و البته در سرتاسر ایران دکه ها و روزنامه فروشی ها به صورت مجاز آنها را می فروشند، که برای هر برگه از ۲ هزارتومان تا ۱۵۰ هزار تومان (بستگی به نوع برگه دارد) پول میدهیم و بر روی آنها اسامی ۱۵ تیمی که مثلا در هفته ی آینده بازی فوتبال دارند را نوشته است و کسانی که این برگه را می خرند باید پیش بینی کنند که کدام تیم ها می برند و اگر این پیش بینی ها درست از آب در آمد شخص می تواند مثلا با دادن بیست هزار تومان گاهی حتی تا شش یا هفت میلیون برنده شود. سوالم این است آیا این نوع بازی ها قمار محسوب و حرام است؟
پاسخ:

بازی مورد سوال قمار و حرام است. از آن اجتناب کنید.
موفق باشید.

۱۰ مرداد ۱۳۹۲