اعتماد به نفس

پرسش: گفته میشود اعتماد به نفس موجب شرک است. آیا از نظر منابع دینی چنین گفته ای صحیح می باشد؟ در ضمن گوینده‌ی سخن بالا تاکید کرده  که در هیچ سند وحدیثی اعتماد به نفس نیامده  هر چه هست اعتماد به خداست. اعتماد به نفس موضوعی است جدید  ساخته پرداخته غربی ها می باشد. نظر شما چیست؟

پاسخ:

آنچه در متون دینی مذمت شده اعجاب نفس (خودبزرگ بینی) است نه اعتماد به نفس و بین این دو فاصله بسیار است. اعتماد به نفس با توکل بر خدا قابل جمع است و هیچ منافاتی ندارد.

موفق باشید.

۱۰ مرداد ۱۳۹۲