دیرزیستی مهدی موعود و رجعت عیسی

پرسش: چه دليل شرعى و عقلى در مورد اينكه حضرت مهدى هزار و چند سال پيش به دنيا آمده اند و هنوز زنده هستند و هر موقع كه شرايط  مساعد باشد ظهور خواهند كرد وجود دارد؟ اصلا چه ضرورتى وجود دارد كه  ايشان هزار و چند سال پيش به دنيا بيايند و بعد غايب بشوند؟  آيا عقلا صحيحتر نيست كه انسان زمانى به دنيا و يا به وجود بيايند كه بتوانند ابراز وجود كنند انچنان كه گفته مى شود دنيا را پر از عدل و داد كنند؟

 
پاسخ:

بحث مهدویت مبتنی بر ادله‌ی نقلی است و صرفا امکان دیرزیستی مسئله ای عقلی است نه وقوع آن. برای آشنایی با دو دیدگاه متفاوت در این مسئله به کتاب موعود ادیان استاد آیت الله منتظری و فرایند تکامل مکتب دکتر سید حسین مدرسی مراجعه فرمائید.

 

***

پرسش: گفته مى شود كه حضرت مهدى همراه با حضرت عيسى ظهور خواهند كرد. چه دليلى به همراهى حضرت عيسى است؟ آيا حضرت مهدى به تنهايى از عهده انجام وظايفشان بر نخواهند آمد و نياز به كمك حضرت عيسى خواهند داشت؟

پاسخ:

رجعت عیسی مسیح در آخرالزمان مبتنی بر برخی اخبار آحاد است. در مسائل اعتقادی ظن کافی نیست و یقین لازم است.

***

پرسش: به فرض صحت همراهى حضرت عيسى نقش ايشان چه خواهد بود؟ رهبرى قيام با كدام يك است؟ حضرت عيسى كه پيامبر است و يا حضرت مهدى كه امام است؟

پاسخ:

در پاسخ قبل اشاره شد.

موفق باشید.

۱۲ مرداد ۱۳۹۲