نتیجه‌ی تدبر در قرآن و مستند وقایع تاریخی آن

پرسش: اگر فردی در آیات قرآن تدبر و تعقل نماید و نتیجه تحقیق در برخی موارد، خلاف آیه یا آیات قرآن شود، تکلیف چیست؟ آیا می بایست هرآنچه در قرآن وجود دارد (مسایل اعتقادی و فقهی) را بی هیچ شک و شبهه پذیرفت و از لوازم ایمان پذیرفتن آیات قرآن بی هیچ تردید است و یا می توان به نتیجه تحقیق و تعقل پایبند بود؟

 
پاسخ: موارد فرق می کند. بعلاوه به دانش محقق و میزان آشنائیش به قرآن نیز بستگی دارد. سطح آیات نیز متفاوت است. پاسخ کلی ممکن نیست.

 

***

پرسش: به لحاظ اکتشافات تاریخی بقایای برخی جانوران را که حتی به بیش از شصت میلیون سال گذشته بوده است را یافته اند. آیا آثاری از واقعه های تاریخی قرآن یافت شده است؟

 

پاسخ: قرآن کتاب دیرینه شناسی و علوم تجربی نیست. اما آثار برخی از واقعه های تاریخی مذکور در قرآن مربوط به اقوام گذشته یافت شده است. به کتاب نیل رابینسون مراجعه فرمائید:
Robinson, Neal (1948-) : Discovering the Qurʾan: a contemporary approach to a veiled text, 2003

موفق باشید.

۱۳ مرداد ۱۳۹۲