حساب و تقدیر منحصرا در دست خداوند

پرسش: در مراسم احیاء حرفهایی در رابطه با امام زمان گفته می شود که گاهی قابل بحث می باشد از جمله اینکه تمام پرونده های کل بشر در شب قدر بدست امام زمان می رود و ایشان تکلیف انها را برای یک سال معلوم می نمایند. آیا این موارد درست است اگر درست است پرونده ها قبل از امام زمان چه کسی بررسی می نموده است؟ آیا در زمان حضرت رسول الله هم این مواردبوده است یعنی خود رسول الله هم پرونده ها را بررسی می نموده اند ویا اصلا کل جریان غلو میباشد و ریشه در خرافات دارد .

 

پاسخ:

غلات مفوضه بر این باورند که خداوند کار عالم و آدم را به چهارده معصوم تفویض کرده است. به حساب بندگان رسیدن در شب قدر از جمله امور تفوض شده و بخشی از ولایت تکوینی ائمه در این رویکرد است.
حساب آدمی توسط خود خداوند مورد رسیدگی قرار می گیرد:
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿الغاشية: ٢٦﴾
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿الشعراء: ١١٣﴾
و احدی حتی پیامبر در این امر هیچ دخالتی ندارند:
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴿الرعد: ٤٠﴾
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ ﴿الأنعام: ٥٢﴾
شفاعت با حساب تفاوت ماهوی دارد. زیارات و روایاتی که خلاف این قاعده‌ی مسلم دینی که از لوازم توحید است هستند اخبار آحاد فاقد اعتبار سندی می  باشند. حتی اگر سندا هم معتبر بودند در مسائل اعتقادی به ظنون اخبار آحاد اعتنایی نیست و سند متواتر و دلالت نص مورد نیاز است. از سوی دیگر روایت در صورتی معتبر است که با نص کتاب الله مخالف نباشد. نص کتاب انحصار رسیدگی به پرونده‌ی آدمیان توسط خداوند است و لاغیر.
نتیجه: در شب قدر و غیر آن حساب آدمیان توسط خداوند تقدیر و ارزیابی می شود و هیچ بشری در این امر الهی دخالتی ندارد. والحمدلله.
موفق باشید.

۲۹ مرداد ۱۳۹۲